Zorgvisie in beeld


Zorgvisie in beeld

zorgvisie

Deze tekening staat symbool voor onze zorgvisie. Wij verwijzen er bij een aantal punten expliciet naar ter verduidelijking (schuingedrukte tekst).

 1. ’t Scholeke is een zorgzame school waar onze kinderen in een veilige sfeer opgroeien en gelukkig zijn.
 2. Onze kinderen zijn allemaal verschillend. Elk kind heeft zijn eigen talenten en ontwikkelt op zijn eigen tempo. Wij stemmen onze aanpak tot differentiatie af op de behoefte van elk kind.
  Het zou absurd zijn om aan deze klas dieren, bij het leren van het cijfer 1, te zeggen: “Klim in de boom en pluk 1 appel.” Voor de aap is dat een prima opdracht, maar voor de olifant is dit onbegonnen werk. De olifant krijgt dan een aangepaste opdracht: “Pluk één appel in de boom.” Hij voert op zijn manier de opdracht uit. Voor de vis zullen andere aanpassingen nodig zijn. Voor hem is een opdracht in het water vast een succes. “Blaas 1 luchtbel.” Zo zie je maar elk dier leerde het cijfer 1 op zijn manier.
 3. We vinden het belangrijk dat onze kinderen de verrijking die talenten en gebreken met zich meebrengen waarderen. Een goede samenwerking is hier belangrijk. We willen samen leren van en met elkaar!
  De slak en de papegaai kunnen vast en zeker elkaar helpen bij de opdracht: ‘Breng zo snel mogelijk een huis naar het topje van de boom.’ De slak heeft al haar huisje en als de papegaai haar een lift geeft op zijn rug, is dit klusje voor hen zo geklaard.
 4. Als katholieke school vinden wij het belangrijk om zorgzaam met elkaar om te gaan en dit ondersteund door de daarbij horende waarden en normen.
 5. In onze school heerst een open communicatie, waar we luisteren naar de mening van kinderen, ouders en collega’s en ook de relatie met externen (GON, logo, CLB, revalidatiecentrum,…) als waardevol beschouwen.
 6. We zetten de totale persoon van elk kind in de kijker, niet alleen kennis en inzichten zijn belangrijk, maar ook vaardigheden en attitudes.
 7. Om elk kind optimaal te begeleiden, observeren en evalueren wij voortdurend het proces en de weg die het kind aflegt. We kijken naar de leerwinst en niet alleen naar het eindresultaat.
  Wat telt, is dat de slak vooruit gaat en niet dat ze al is waar de olifant staat na één stap.
 8. Wij willen ons eigen handelen in vraag stellen, zodat wij onze werkwijze steeds kunnen bijsturen, afhankelijk van de behoefte van de ons toevertrouwde kinderen.

Zo willen wij op een professionele manier zorg dragen voor uw kostbaarste bezit, uw kind.