Anti-pestbeleid


Anti-pestbeleid

Als school willen wij werken aan een pestbeleid waarbij alle partijen betrokken worden (leerlingen, ouders, leerkrachten, zorgleerkracht, directie en CLB).

Bekijk hier ons Anti-pestbeleidsplan