Resultaten ouderenquête


Beste ouders

Omdat we jullie als ouder een belangrijke partner vinden, informeerden we via deze enquête naar jullie tevredenheid over het gegeven onderwijs en de schoolorganisatie.

Via deze link vindt u de resultaten van onze ouderenquête:
download hier de ouderenquête