De schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan.

De schoolraad bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van drie geledingen: de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

Enerzijds kan de schoolraad zelf het initiatief nemen om advies te geven aan de school over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen.

Anderzijds treedt de schoolraad op als gesprekspartner van het schoolbestuur, waar het schoolbestuur naar het standpunt van de schoolraad kan peilen alvorens ze beslissingen neemt.

Je kan de schoolraad bereiken door een mail te sturen naar: schoolraad.tscholeke@gmail.com 

De voorzitter van de schoolraad leest deze mail en neemt jouw inbreng ter harte.Samenstelling

Vertegenwoordigers van de ouders:

  • Stien Heremans (secretaris)
  • Ellen Swinnen
  • Wendy Vansanten (voorzitter)

Vertegenwoordigers van het personeel:

  • Ella Schroeven
  • An Nollet
  • Leen Vranken

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:

  • Kris Van Roey
  • Gina Bartholomé 
  • Rolanda Vanderheyden 

Contact

schoolraad.tscholeke@gmail.com