De schoolraad

Voorstelling

De werking van ’t Scholeke laat weinigen in onze kleine, sociale en landelijke gemeente onverschillig. Vele gezinnen vertrouwen immers hun kinderen toe aan ’t Scholeke. Vele grootouders volgen de vooruitgang van hun oogappels op de voet. Velen herinneren zich de tijd dat ze er zelf lagere school liepen.

In de schoolraad brengen we de meningen, bedenkingen en ideeën van al deze betrokkenen samen, wegen we ze tegen elkaar af en bespreken we ze op een constructieve manier met de leerkrachten, de directie en het schoolbestuur. Enerzijds brengt de schoolraad die meningen, bedenkingen en ideeën als adviezen over aan het schoolbestuur; anderzijds treedt de schoolraad op als gesprekspartner van het schoolbestuur, waar het schoolbestuur naar het standpunt van de schoolraad kan peilen alvorens ze beslissingen neemt.

Om een evenwichtige afweging te waarborgen is de schoolraad samengesteld uit een gelijk aantal democratisch verkozen vertegenwoordigers van de ouders, van de leerkrachten en van de lokale gemeenschap. Uiteraard kan de schoolraad zijn rol maar invullen als de vertegenwoordigden hun weg naar de schoolraad vinden, hun inbreng doorgeven en hun punt op de agenda van de schoolraad plaatsen.

Je kan de schoolraad als volgt bereiken:

 1. Je kan een email sturen naar schoolraad.tscholeke@gmail.com. Alleen de voorzitter (Liesbeth Vanden Broeck) en de ondervoorzitter (Gina Bartholomé) van de schoolraad lezen deze email. Zij volgen je email met de door jou gewenste discretie op en leggen jouw mening, bedenking of idee voor op de vergadering van de schoolraad.
 2. Je licht jouw mening, bedenking of idee toe aan een lid van de schoolraad en je vraagt hem of haar om dit als punt op de agenda van de schoolraad te zetten. Je stuurt dit punt ook best per email naar schoolraad.tscholeke@gmail.com.
 3. Indien je een mening, bedenking of idee volledig anoniem tijdens de vergadering van de schoolraad wenst te laten bespreken, kan je je mening, bedenking of idee uitschrijven en je brief in een gesloten omslag met de vermelding “Ter attentie van de schoolraad van ’t Scholeke” in de brievenbus van ’t Scholeke deponeren. Deze brief zal dan ongeopend aan de voorzitter van de schoolraad worden overgemaakt.

Het is duidelijk dat de werking van de schoolraad sterk afhankelijk is van de inbreng van ouders, grootouders, leerkrachten, sympathisanten, enzovoort, kortom van alle mensen die de goede werking van de school een warm hart toedragen. De schoolraad zal die inbreng ten zeerste verwelkomen.

Documenten

VerslagenContact

schoolraad.tscholeke@gmail.com


Samenstelling

Vertegenwoordigers van de ouders:

 • Sofie Suttels (secretaris)
 • Ellen Swinnen
 • Wendy Vansanten

Vertegenwoordigers van het personeel:

 • Ella Schroeven
 • Anita Vandenberg
 • Liesbeth Vanden Broeck (voorzitter)

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:

 • Betty Vaneven
 • Gina Bartholomé (ondervoorzitter)
 • Rolanda Vanderheyden (voorzitter)